បទបញ្ចាផ្ទៃក្នុង

ច្បាប់ Virtual Sports

 1. ទូទៅ
 2. Virtual Soccer
 3. Virtual Horse Racing
 4. Virtual Greyhounds Racing
 5. Virtual Tennis
 6. Virtual Motorsports (ឡាន)
 7. Virtual Cycling
 8. Virtual Speedway
1. ទូទៅ

1.1. Virtual Sportsគឺជាហ្គេមកុំព្យូទ័រដែលចាប់លទ្ធផលដោយចៃដន្យដើម្បីសម្រេចក្រុមណាឈ្នះការប្រកួតឬព្រឹត្តិការណ៍ឬអ្នកដែលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខមួយ ពីរ បី និងបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងការប្រកួតឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ។ លទ្ធផលនៃការប្រកួត ការប្រណាំង ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ(RNG) ដែលបានធ្វើតេស្តយ៉ាងម៉ុតចត់ដោយក្រុមហ៊ុនធ្វើតេស្តដែលទទួលស្គាល់គុណភាព។

1.2. រាល់ការភ្នាល់ទាំងអស់នៅលើ Virtual Sports គឺមានច្បាប់ភ្នាល់ដូចគ្នាទៅនឹងច្បាប់ភ្នាល់លើកីឡាពិតដែរ។

1.3. Virtual Sports គឺជាហ្គេមដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយការប្រកួត។ សមាជិកទាំងអស់ដែលភ្នាល់នៅលើការប្រកួត ការប្រណាំង ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ ដូចគ្នានឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចគ្នា។

1.4. នៅក្នុងករណីដែលកុំព្យូទ័រ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ឬ ប្រព័ន្ធដំណើរការខុសប្រក្រតីដែលរំខានដល់ដល់ដំនើការនៃការប្រកួត ការប្រណាំង ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ ការភ្នាល់នៅក្នុងការប្រកួតដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈនិងត្រូវប្រគល់ទឹកប្រាក់ជូនវិញ។

1.5. បើទោះបីជាព៌តមានផ្តល់ជូននៅក្នុងការប្រកួត ការប្រណាំង ឬ ព្រឹត្តិការណ៍មិនស្របត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងវីដេអូការប្រកួតរាល់ការភ្នាល់ទាំងអស់នឹងនៅតែមានសុពលភាព។

1.6. ក្នុងករណីការប្រកួត ការប្រណាំង ឬ ព្រឹត្តិការណ៍មួយ មិនបានចាប់ផ្តើម ឬ មិនត្រូវបានបញ្ចប់ហើយលទ្ធផលមិនអាចកំណត់បាន ការប្រកួត ការប្រណាំង ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈ។ ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានបង្វិលជូនវិញដោយោងតាមច្បាប់និងបទបញ្ជានៃការភ្នាល់។

1.7. រាល់ការភ្នាល់ទុកមុនដែលបានសំរេចហើយលើការប្រកួត ការប្រណាំងឬព្រឹត្តិការណ៍ពេលអនាគតតាមសប្តាហ៍ឬរដូវកាលនឹងនៅដំនើការបើទោះជាសមាជិកចាកចេញពីគេហទំព័រ។

2. Virtual Soccer

2.1. គឺជាការភ្នាល់បាល់ទាត់នៅលើលទ្ធផលចៃដន្យដែលបានមកពីការប្រកួតបាល់ទាត់ដែលចេញលទ្ទផលដោយចៃដន្យ។
RNGជាអ្នកសំរេចលទ្ធផលនៃការប្រកួតដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកំនត់ចំណាត់ថ្នាក់សំរាប់ក្រុមនីមួយៗ។ មានប្រាំ (5)
ពូលនៃក្រុមដើម្បីធ្វើការជ្រើសដែលមានចាប់ពីក្រុមជំរើសជាតិរហូតដល់ចំណាត់ថ្នាក់តាមក្រុម។ ពីរ (2) ក្រុមនៅក្នុងមួយប្រកួត។

2.2. មានប្រាំមួយ(6)ប្រភេទភ្នាល់នៅក្នុងបាល់ទាត់Virtual Soccer គឺ:
 1. 1x2
 2. Correct Score
 3. Total Number of Goals
 4. Double Chance
 5. Under/Over 2.5 Number of Goals
 6. Asian Handicap
2.3. ការប្រកួតឬព្រឹត្តិការណ៍និមួយៗធ្វើឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌមេខស្រឡះដែលមានរយៈពេល 60 វិនាទី។ ការចាក់ឡើងវិញដែលមានការប៉ុនប៉ងទាត់បាល់ចូលទីបូន(4)លើកនឹងត្រូវបានបង្ហាញដែលការប៉ុនប៉ង់និមួយៗជាលទ្ទផលនៃការទាត់ចូលទី ទាត់ខុសទី ឬ បាល់ត្រូវចាប់បាន។

2.4. ការប្រកួតនិមួយៗនឹងចាប់ផ្តើមដោយការណែនាំដែលបង្ហាញនៃបញ្ជីឈ្មោះក្រុមទាំងពីរ (2) និងតម្លៃនៃប្រភេទភ្នាល់ដែលផ្តល់ជូន។

2.5. ការភ្នាល់មិនត្រូវបានទទួលយកទេបន្ទាប់ពីដំណឹងការប្រកួតចាប់ផ្តើម។ ការភ្នាល់ដែលបានទទួលយកដោយច្រឡំបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមការប្រកួតនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈនិងត្រឡប់ជូនវិញ។

2.6. នៅការប្រកួតត្រូវបានបញ្ចប់ កាតលទ្ធផលនៃការប្រកួតនឹងលេចឡើងដែលបង្ហាញពិន្ទុនិងលទ្ធផលឈ្នះសម្រាប់ប្រភេទភ្នាល់និមួយៗ។

2.7. បន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតឬព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញជូនហើយ ការប្រកួតឬព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ទៀតនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន។ លទ្ធផលនៃការប្រកួតឬព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនៅតាមកំឡុងពេលមួយ។

3. Virtual Horse Racing

3.1. Virtual Horse racing មានន័យថាការភ្នាល់នៅលើលទ្ធផលនៃការប្រណាំងសេះមួយដែលចេញលទ្ទផលដោយចៃដ

3.2. មានប្រាំ (5) ប្រភេទភ្នាល់សំរាប់ Virtual Horse racing គឺ:
 1. Win
 2. Place
 3. Win/Place
 4. Forecast
 5. Tri-cast
3.3. ចំនួនសេះអាចប្រែប្រួលទៅតាមការប្រណាំងឬព្រឹត្តិការណ៍និមួយៗដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីលានជារង្វង់ លោត ឬ រត់ប្រណាំងលើលក្ខខណ្ឌមេឃស្រឡះ ស្រអាប់ និងយប់។

3.4. អាស្រ័យលើចំនួនសេះដែលកំពុងរត់ ច្បាប់និមួយៗនៃការប្រកួតសេះជានិម្មិតមានដូចជា៖

3.4.1 On 8-11 Runners: 1/5 odds on 1, 2, 3

3.4.2 On 12-15 Runners: 1/4 odds on 1, 2, 3

3.4.3 On 16 Runners: 1/4 odds on 1, 2, 3


3.5 ការប្រណាំងនិមួយៗត្រូវបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការណែនាំបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះសេះទាំងអស់ លេខរាង និង តម្លៃរបស់វា។

3.6. ការប្រណាំងឬព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗមានរយៈពេលរវាង 30 វិនាទីនិង 45 វិនាទី។

3.7. នៅពេលដែលការប្រណាំងបញ្ចប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញសេះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់នឹងត្រូវបានបង្ហាញតាមក្រោយដោយការបង្ហាញសេះដល់ទីមុនគេ 3 ឬ 4 ។

3.8. បន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការប្រណាំងត្រូវបានបង្ហាញ ការប្រណាំងបន្ទាប់ទៀតនឹងត្រូវផ្តល់ជូន។ លទ្ធផលនៃការប្រណាំងឬព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រសម្រាប់រយៈពេលមួយ។


4. Virtual Greyhounds Racing

4.1. Virtual greyhounds racing មានន័យថាការភ្នាល់នៅលើលទ្ធផលនៃការប្រណាំងឆ្កែមួយដែលចេញលទ្ទផលដោយចៃដន្យ។

4.2. មានប្រាំ (5) ប្រភេទភ្នាល់សំរាប់ virtual greyhounds racing គឺ៖
 1. Win
 2. Place
 3. Win/Place
 4. Forecast
 5. Tri-cast
4.3. មានឆ្កែប្រាំមួយ (6) ក្បាលក្នុងមួយប្រកួតដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារង្វង់ ការលោត លើលក្ខខណ្ឌមេឃស្រឡះ ស្រអាប់ និង យប់។

4.4. ការប្រណាំងនិមួយៗចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការណែនាំបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះឆ្កែទាំងអស់ លេខរាង និង តម្លៃរបស់វា។

4.5. ការប្រណាំងនិមួយៗនឹងមានរយៈពេលរវាង 30 វិនាទីនិង 45 វិនាទី។

4.6. នៅពេលដែលការប្រណាំងបញ្ចប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៃឆ្កែដែលឈ្នះបានឆ្លងកាត់បន្ទាត់នឹងត្រូវបានបង្ហាញជូនជាមួយនឹងការបង្ហាញជូនឆ្កែដែលដល់ទីមុខគេ 3 ក្បាល។

4.7. បន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការប្រណាំងត្រូវបានបង្ហាញ ការប្រណាំងបន្ទាប់ទៀតនឹងត្រូវបាវផ្តល់ជូន។ លទ្ធផលនៃការប្រណាំងឬព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រសម្រាប់រយៈពេលមួយ។


5. Virtual Tennis

5.1. Virtual Tennis មានន័យថាការភ្នាល់នៅលើលទ្ធផលនៃការលេងវាយកូនបាល់មួយដែលចេញលទ្ទផលដោយចៃដន្យ។

5.2. មាន (2) កីឡាករនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់និមួយៗត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងទីលានស្មៅ លើលក្ខខណ្ឌមេឃស្រឡះ។

5.3. មានបី (3) ប្រភេទភ្នាល់សំរាប់ virtual tennis គឺ៖
 1. Moneyline
 2. Correct Score
 3. Total Points
5.4. ការប្រកួតនិមួយៗចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងសេចក្តីណែនាំនីមួយបង្ហាញកីឡាករទាំងពីរនាក់ អាវ និង ទង់ជាតិរបស់ខ្លួន បង្ហាញកីឡាករដែលវាយសេវីស និង តម្លៃសម្រាប់ប្រភេទភ្នាល់និមួយៗ។

5.5. ការប្រកួតនិមួយៗមានលក្ខណៈជាការប្រកួតកីឡាករម្នាក់ទល់ម្នាក់ដែលមានរហូតដល់ទៅដប់ពីរ (12) ពិន្ទុ មានរយៈពេលពី 30 វិនាទីដល់ 120 វិនាទី។

5.6. បន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតត្រូវបានបង្ហាញជូន ការប្រកួតបន្ទាប់ទៀតនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន។ លទ្ធផលនៃការប្រកួតនីមួយៗនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រសម្រាប់រយៈពេលមួយ។

6. Virtual Motorsports (ឡាន)

6.1. Virtual Motorsports មានន័យថាការភ្នាល់នៅលើលទ្ធផលនៃការប្រណាំងឡានមួយដែលចេញលទ្ទផលដោយចៃដន្យ។

6.2. មានប្រាំ (5) ប្រភេទភ្នាល់សំរាប់ Virtual Motorsports គឺ៖
 1. Win
 2. Place
 3. Win/Place
 4. Forecast
 5. Tri-cast
6.3. មានឡានដប់ពីរ (12) គ្រឿងក្នុងមួយប្រកួតដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារង្វង់ពងក្រពើក្នុងលក្ខខណ្ឌមេឃស្រឡះ។

6.4. ព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងនិមួយៗចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការណែនាំបង្ហាញបញ្ជីនៃរថយន្ត ព៌តមានតម្លៃ ឈ្មោះវគ្គ, ម៉ោងរាប់ថយក្រោយ ចម្ងាយប្រណាំងនិងប្រភេទប្រណាំង។

6.5. ព្រឹត្តិការណ៍ការប្រណាំងមានរយៈពេល 60 វិនាទី។

6.6. នៅពេលដែលការប្រណាំងបញ្ចប់ ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៃឡានដែលបានឆ្លងកាត់បន្ទាត់នឹងត្រូវបានបង្ហាញជូនជាមួយនឹងការបង្ហាញលទ្ទផលឡានដែលដល់ទីមុខគេ 3 ។

6.7. បន្ទាប់ពីលទ្ទផលនៃការប្រកួតត្រូវបានបង្ហាញជូន ការប្រណាំងបន្ទាប់ទៀតនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន។ លទ្ធផលនៃការប្រណាំងនីមួយៗនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រសម្រាប់រយៈពេលមួយ។

7. Virtual Cycling

7.1. Virtual Cycling មានន័យថាការភ្នាល់នៅលើលទ្ធផលនៃការប្រណាំងកង់មួយដែលចេញលទ្ទផលដោយចៃដន្យ។

7.2. មានប្រាំ (5) ប្រភេទភ្នាល់សំរាប់ Virtual Cycling គឺ៖
 1. Win
 2. Place
 3. Win/Place
 4. Forecast
 5. Tri-cast
7.3. មានកីឡាករជិះកង់ប្រាំមួយទៅប្រាំបួន (6- 9) នាក់ក្នុងមួយប្រកួតដែលប្រណាំងកង់រាងពងក្រពើក្នុងលក្ខខណ្ឌមានពន្លឺ ។

7.4. ព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងនិមួយៗចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការណែនាំបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករជិះកង់ ពណ៌អាវ ព៌តមានតម្លៃ ឈ្មោះវគ្គ ម៉ោងរាប់ថយក្រោយ និងចម្ងាយប្រណាំង។

7.5. ការប្រណាំងមានរយៈពេល 45 វិនាទី។

7.6. នៅពេលដែលការប្រណាំងបញ្ចប់ ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៃកីឡាករដែលបានឆ្លងកាត់បន្ទាត់នឹងត្រូវបានបង្ហាញជូនជាមួយនឹងរូបភាពកកការបង្ហាញលទ្ទផលកីឡាករដែលដល់ទីមុខគេ 3 នាក់។

7.7. បន្ទាប់ពីលទ្ទផលនៃការប្រកួតត្រូវបានបង្ហាញជូន ការប្រណាំងបន្ទាប់ទៀតនឹងត្រូវផ្តល់ជូន។ លទ្ធផលនៃការប្រណាំងឬព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រសម្រាប់រយៈពេលមួយ។

8. Virtual Speedway

8.1. Virtual Speedway មានន័យថាការភ្នាល់នៅលើលទ្ធផលនៃការប្រណាំងម៉ូតូមួយដែលចេញលទ្ទផលដោយចៃដន្យ។

8.2. មានពីរ (2) ប្រភេទភ្នាល់សំរាប់ Virtual Speedway គឺ៖
 1. Win
 2. Forecast
8.3. មានកីឡាករប្រណាំងម៉ូតូបូន (4) នាក់ក្នុងមួយប្រកួតដែលប្រណាំងលើទីលានពងក្រពើក្នុងពេលយប់ឬក្នុងលក្ខខណ្ឌមានពន្លឺ ។

8.4. ការប្រណាំងនិមួយៗចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការណែនាំបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករ ព៌តមានតម្លៃ ឈ្មោះវគ្គ ម៉ោងរាប់ថយក្រោយ និងចម្ងាយប្រណាំង។

8.5. ការប្រណាំងមានរយៈពេល 30 វិនាទី។

8.6. នៅពេលដែលការប្រណាំងបញ្ចប់ ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៃកីឡាករដែលឈ្នះបានឆ្លងកាត់បន្ទាត់នឹងត្រូវបានបង្ហាញជូនជាមួយនឹងរូបភាពកកការបង្ហាញលទ្ទផលអ្នកដែលដល់ទីមុខគេ 3 នាក់។

8.7. បន្ទាប់ពីលទ្ទផលនៃការប្រកួតត្រូវបានបង្ហាញជូន ការប្រណាំងបន្ទាប់ទៀតនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន។ លទ្ធផលនៃការប្រណាំ ងឬព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រសម្រាប់រយៈពេលមួយ។