សេចក្តីណែនាំ

របៀបដោនឡូដ និងតម្លើង M88 Slots App

របៀបដោនឡូដ និងតម្លើង M88 Slots App
1. ដោនឡូដ App តាមរយៈវិបសាយរបស់យើងនៅលើកុំព្យូទ័រ រឺទូរស័ព្ទដៃ
2. នៅពេលដោនឡូដរួចរាល់ នឹងមានសារជូនដំណឹងបង្ហាញឡើង ជាមួយនឹងពាក្យ 'Download Complete' នៅពីក្រោម M88 Slots
3. ចុចលើពាក្យ "Unknown Resources" នៅក្នុង Mobile Settings
4. ចុចលើ APK file ដែលបានបង្ហាញឡើង ដើម្បីតម្លើង
5. ផ្ទាំងចូលប្រើប្រាស់របស់ M88 Slots
a. ប្រើឈ្មោះគណនី M88 របស់អ្នក ដើម្បីចូលប្រើប្រាស់នៅក្នុង App
6. បន្ទាប់បញ្ចូលឈ្មោះ និងលេខសម្ងាត់រួចរាល់ អ្នកនឹងឃើញផ្ទាំងឡប់ប៊ី
7. ផ្ទាំងម៉ឺនុយ
7.a. ព័ត៌មានអំពី ធនាគារ, កម្មវិធីដែលផ្តល់ជូន និងការទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ នឹងត្រូវបង្ហាញភ្លាមៗក្នុងទំព័របន្ទាប់
7.b. ទំព័គណនីខ្ញុំ នឹងបង្ហាញផ្ទាំងជ្រើសរើសភាសា, ការកំណត់បច្ចុប្បន្នភាព App និងការចាកចេញ
7.c. ទំព័ផ្នែកជំនួយ នឹងបង្ហាញអំពីរបៀបលេងកំសាន្តនៅលើ App
 
 


ប្រសិនបើនៅតែមិនអាចធ្វើបានទៀតសូមទំនាក់ទំនងសហការីរបស់យើងដើម្បីរកជំនួយ។