សេចក្តីណែនាំ

វិធីតំលើងកម្មវិធីPT (PlayTech)នៅលើទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការAndroid

វិធីតំលើងកម្មវិធីPT (PlayTech)នៅលើទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការAndroid
1. ស្កេនQR codeនៅលើវេបសាយ ឬ ចូលទៅកាន់ "https://m.m88.com" នៅលើbrowserទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក បន្ទាប់មកចុចបូតុង"ការទាញយក" ដើម្បីតំលើង។
2. នៅពេលដែលមានបង្ហាញផ្ទាំងសារដូចនេះ សូមចុច"OK"។
3. សូមរង់ចាំរហូតដល់ការទាញយកបានបញ្ចប់ រួចចុចលើ"PT.apk" ដើម្បីចាប់ផ្តើមតំលើង។
4. ផ្ទាំងសារនឹងបង្ហាញ ហើយសូមចូលទៅកាន់ Settings > Security > Unknown Sources ដើម្បីអាចអោយអ្នកតំលើងកម្មវិធីនេះ។
ឬក៏ ចុចលើ"settings" ដើម្បីចូលទៅកាន់កន្លែងដើម្បីកំណត់។
ប្រសិនបើគ្មានផ្ទាំងសារបង្ហាញទេ នោះនឹងត្រូវបន្តជាមួយនឹងជំហ៊ានទី7។
5. សូមធីកនៅក្នុងប្រអប់"Unknown sources" ដើម្បីអនុញ្ញាតការតំលើងកម្មវិធី។
6. ចុច"OK" ដើម្បីចាប់ផ្តើម
7. សូមចុច 'Install'.
8. នៅពេលផ្ទាំងសារនេះ បង្ហាញឡើង សូមចុច"Open".
9. សូមចុច"Continue" ដើម្បីបន្តទាញយកទិន្នន័យថ្មីៗរបស់កម្មវិធី
10. បន្ទាប់ពីទាយយករួចហើយ សូមចុច"OK".
11. សូមចុច "Next".
12. សូមចុច "Install".
13. សូមចុច "Open" ហើយវានឹងនាំអ្នកទៅកាន់ https://m.m88.com
14. បើកកម្មវិធី "PT app" នៅលើទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។
15. សូមជ្រើសរើសភាសារបស់លោកអ្នក បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាព្រួញ(▶)ដើម្បីបន្ត។
16. បន្ទាប់មកវានឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការបើកដំបូង "First Launch Initialization"
17. នៅពេលដំណើរការបើករួចរាល់ បញ្ចូលពត៌មានគណនីM88របស់លោកអ្នក ដើម្បីចូលលេង
用户名 = ឈ្មោះប្រើប្រាស់
密码 = លេខសំងាត់
代码 = កូដ
还记得我吗 = ចងចាំខ្ញុំ
登录 = ចូលលេង
18. ផ្ទាំងសារបង្ហាញថា " លោកអ្នកបានlogចូលគណនីដោយជោគជ័យ"
19. សូមទាញយកហ្គេមPlayTechណាមួយ មុនពេលអ្នកចូលលេង។ ការទាញយកហ្គេមនេះគឺត្រូវធ្វើនៅពេលបើកចូលលេងដំបូងតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។
  


ប្រសិនបើនៅតែមិនអាចធ្វើបានទៀតសូមទំនាក់ទំនងសហការីរបស់យើងដើម្បីរកជំនួយ។